Bidden om Vrede

Elke eerste vrijdag van de maand bidden de Haagse kerken om Vrede. En dat is hard nodig, want de ideale wereld, waarin mensen elkaar liefhebben en voor elkaar zorgen is nog lang niet bereikt. Na de aanslagen in de Goede Week was er een bredere oproep uitgegaan en zo namen de ambassadeurs van België en van Pakistan, de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel, een vertegenwoordiger van het internationaal Hof van Justitie, de burgemeester van Den Haag met vele anderen op vrijdag 1 april deel aan het gebed om Vrede. Er werd hardop en in stilte gebeden, verschillende mensen schreven hun gebeden in het boek. Na de Litanie van Verzoening spraken de aanwezigen hun inzet voor de Vrede uit: Vrede en gerechtigheid tussen mensen en volkeren is de vrucht van ootmoedigheid en berouw; liefdevol en nederig onze vijand dienen geeft kracht om pijn en verdriet van oorlogen en onderdrukking te genezen; wijzelf zijn geroepen tot de dienstverlening van de verzoening. Met het gebed om Vrede van de H. Franciscus en het gebed dat Jezus ons leerde sloten we de bijeenkomst af.