Gebed voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Witte Donderdag
Heer Jezus,
groot is het geschenk dat U vandaag geeft:
U hebt Uzelf gegeven tot in de dood toe.
Maak dat wij de grootheid van Uw gave in Brood en Wijn
nooit achteloos afdoen als een louter teken of symbool.
Laat ons de Eucharistie beleven als een echt sacrament.

Goede Vrijdag
God,
altijd weer zien mensen U als de oorzaak van ziekte, pijn,
tegenslag en dood. Jezus heeft dat beeld echter doorbroken.
Hij leerde ons U ‘Vader’ te noemen
en toonde ons hoe U ten diepste toe Liefde bent