19 maart Sint Jozef

201431610kastje-bovenGod, Vader van onze Heer Jezus Christus, U hebt uw mens geworden Zoon een vader op aarde geschonken die waardig was Uw vaderschap te vertegenwoordigen: de H Jozef. Toen Jezus U als Vader aan ons verkondigde, ontleende deze naam al zijn menselijke warmte, alle gevoelens van geborgenheid en rotsvast vertrouwen aan het vaderschap van de Heilige Jozef.

Help ons op voorspraak van de H. Jozef
in onze gezinnen vrede en geluk te stichten.
Stel ons op zijn voorspraak in staat
voor alle mensen op onze weg
Uw goedheid en vaderlijke zorg te vertolken,
opdat wij eens tezamen mogen zijn in uw huis,
door Christus onze Heer. Amen.