Landelijke Inspiratiedag Laudato Si’

KNRVorig jaar bracht paus Franciscus de encycliek Laudato Si’ uit. Daarin roept hij ‘alle mensen van goede wil’ op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen. De ommekeer waartoe Laudato Si’ oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

De Konferentie Nederlandse Religieuzen, de interkerkelijke werkgroep Kerk en Milieu Wageningen en de missiesecretarissen organiseren in samenwerking met Kerk in Actie een Landelijke Inspiratiedag. Deze vindt plaats op zaterdag 23 april 2016 (een dag na Earth Day), van 10.00 u. tot 16.15 u. in de Brinkstraatkerk te Bennekom. Doel is om mensen te inspireren en uit te dagen werk te maken van de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’, zoals paus Franciscus dat noemt in de encycliek. Vertegenwoordigers van andere religies zullen bijdragen leveren aan de dag. Hoofd, hart en handen zullen worden aangesproken in een afwisselend programma. Er zijn speciale programma’s voor kinderen en jongeren. Zij zullen immers de gevolgen voelen van de beslissingen die nu worden genomen.

In bijlage vindt u een aankondigingsposter en aankondigingstekst waarin het programma staat opgenomen. We verzoeken u deze in de parochie te verspreiden, bijvoorbeeld door de aankondiging opnemen op uw website of in uw parochieblad en de poster in de kerk of elders op te hangen.

Nieuwe website Laudato Si’

Ik wil u ook graag wijzen op een nieuwe website die de KNR heeft gemaakt om te stimuleren dat mensen met Laudato Si’ aan de slag gaan. De site wil ook een platform bieden waarop mensen elkaar op de hoogte houden van acties en initiatieven. U vindt de site op www.laudato-si.nl . Bij deze nodig ik u graag uit om materiaal aan te leveren: informatie over activiteiten, suggesties voor artikelen of ander werkmateriaal, links naar relevante sites. Ik wil beheerders van ‘groene’ websites en parochiewebsites  verzoeken om een link naar de nieuwe site te plaatsen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ondergetekende.

Vriendelijke groeten,
Gerard Moorman