Er waren twaalf leerlingen in de pastorie, of eigenlijk moet ik zeggen: twaalf gelovigen en nog wat meer. Een workshop schilderen over het passieverhaal. Maar ja, dan moet je wel eerst het verhaal lezen en door laten dringen. En dan valt het op dat je weer heel nieuwe dingen hoort, ook al is het niet meteen een geheel nieuwe tekst. En dat gold 201606427passieschilderen eigenlijk voor alle ‘schilders’. De een miste iets, anderen werden bijzonder aangesproken door een bepaald deel van de tekst.

Met penseel en verf gingen we aan de slag om de blanco panelen te vullen met een beeld van wat we gehoord hadden. Zwoegen en zuchten, want er is veel te doen, om het binnen de tijd af te krijgen. Kan het fout gaan? Nee hoor, want het is een uitdrukking van wat je zelf voelt en denkt, daar kan niemand bezwaar tegen maken. Aan het eind van de middag stonden er heel wat werkjes klaar voor de fotograaf. Diaken Van Adrichem wilde graag iedereen met zijn eigen 201606452passieschilderenwerk op de foto vastleggen en zulks is geschied.

Bent u benieuwd naar de resultaten? Dat kan, graag zelfs! De kunstwerken hangen bij de vieringen van palmzondag in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Ze blijven hangen tot na de Passiecantate die ook op palmzondag plaatsvindt in deze kerk (20 maart 14.30 uur-16.30 uur). U bent welkom! Misschien voelt u zich wel geroepen om een volgende keer mee te schilderen?