0614633lsdmuseum_2Dit jaar wordt ‘Het Mirakel van Amsterdam’ weer herdacht, dat in 1345 heeft plaatsgevonden. Op wonderbaarlijke wijze bleef de Heilige Hostie van een zieke behouden en ook in het vuur bleef deze onaangetast. Een mirakel. In 1881 werd de eerste nachtelijke Stille Omgang gelopen door het centrum van Amsterdam, langs de route die de processie met de hostie heeft afgelegd in 1345. Vandaar dat deze bedevaart ook bekend staat als ‘Het Mirakel van Amsterdam’.

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de 135ste bedevaart in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 maart. De intentie is:
Jezus – gelaat van Gods barmhartigheid – genadebrood voor u

Opstapplaatsen:
Om
21.45 uur:
O.L.V. ten Hemelopneming, Laan van Nieuw Oosteinde 1-3, 2271 AB Voorburg

Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn € 15,- per persoon (tot 14 jaar is deelname gratis, mits begeleid door een volwassene). De kosten betreffen vervoer, groepsreisverzekering en bedevaartkosten.

Folders liggen achter in de kerk. Info bij Cisca van der Sluijs  06-28327388, of
cisca.vandersluijs@gmail.com

Graag aanmelden vóór 4 maart 2016 bij
HAAGSE BEDEVAARTEN
p/a Weena 1053, 3013 AL ROTTERDAM