Retraite voor arbeidsongeschikte en langdurig werkloze mensen

Maria sterre aan zee_Logo

Van 28 juni t/m 30 juni wordt door de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag een retraite georganiseerd voor mensen die vanwege ziekte of langdurige werkloosheid niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De retraite vindt plaats in de OLV Abdij in Oosterhout onder de titel ‘Bronnen van levenskracht’.

De retraite is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan bezinning op hun situatie van arbeidsongeschiktheid of langdurige werkloosheid.

Het programma sluit aan bij het levensritme van de Benedictinessen bij wie we te gast zijn. Deelnemers kunnen meedoen aan de gebedstijden van de kloosterlingen. Van het kloosterleven gaat rust uit en dat kenmerkt ook het programma van deze drie dagen.

Het programma van de retraite is gericht op het aanboren van bronnen van levenskracht. Per dag zijn er korte groepsbijeenkomsten over bepaalde thema’s, zoals: inspiratie, hoop en verlangen, behoeften van de ziel en over de weg naar de toekomst. Ook het kloosterleven komt aan bod: wat kunnen wij leren van het kloosterleven dat ons helpt om geïnspireerd deel te blijven nemen aan de vaak hectische samenleving? Ook een gesprek met één van de zusters zal hier over gaan.

Van deelnemers wordt een eigen bijdrage verwacht van € 75,–. Dit mag deelname echter niet belemmeren, neem in dat geval contact op met Greet Kappers. Deelname is definitief na een kennismakingsgesprek. Het maximum aantal deelnemers is 10.

Informatie en opgave vóór 15 april bij Greet Kappers, telefoon 06 46266964 of per mail: g.kappers@planet.nl