Nieuws van de Werkgroep Bedevaarten

De eerste maand van 2016 is nu bijna alweer voorbij en dan wordt het tijd om plannen te maken! Wat gaan we dit jaar allemaal doen en wanneer ? Maar eerst blikken we nog even terug naar de reünie van 23 januari voor diegenen die mee naar Lourdes zijn geweest van 6 t/m 14 oktober j.l.foto van de basilique

We begonnen de middag met een Eucharistieviering in de kapel van de Emmauskerk waar Pater Richard Lobo de voorganger was. Daarna was er koffie met wat lekkers en een presentatie met een terugblik op de mooie reis. Twee pelgrims voerden zelfs een stukje op omtrent hun foutje tijdens de reis. Ze hadden namelijk de wekker een uur te laat ingesteld en kwamen toen veel te laat voor het ontbijt en de bus! Maar het is hun vergeven en we hebben er allemaal smakelijk om gelachen. Nadat de glaasjes gevuld waren en een hartig hapje was rondgedeeld had Ank Schrever nog een mooi gedicht. Tijdens het rondje, kon ieder zijn ervaringen vertellen, werden ook de foto’s getoond, wel 1000 stuks. Rond 16.00 uur ging ieder voldaan met een mooi boekje van de dagverslagen en een Lourdes gevoel weer huiswaarts.

Mocht u dit jaar het voornemen hebben gemaakt om op Bedevaart mee te gaan dan zijn er voldoende mogelijkheden. In februari is al de eerste bedevaart naar Lourdes ter gelegenheid van de eerste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous. Het vliegtuig voor de Winterbedevaart vertrekt op 8 februari . Kosten € 769,00 voor 6 dagen.

De Stille omgang is dit jaar in de nacht van 12 op 13 maart 2016. kosten zijn €15,00 p.p. Graag aanmelden vóór 4 maart! Folders liggen achter in de kerk of kijk op www.bedevaart.nl voor meer info. Gaat u dit jaar ook een keer mee?

In Mei komen er natuurlijk ook weer bedevaarten naar Banneux en Beauraing of gaat u liever naar Kevelaer ?? We houden u als werkgroep graag op de hoogte!

Wilt u het Lourdes werk financieel steunen zodat ook parochianen met een hele kleine beurs een keer mee kunnen, maakt u dan gebruik van het banknummer
NL54 RABO 01216.51.347  tnv Lourdeswerk Nationale Bedevaarten in Den Haag
en dan ten gunste van de Emmausparochie nummer 066534. Ik zal er zorg voor dragen dat uw financiële steun voor de juiste personen gebruikt zal worden. Bij voorbaat hartelijk dank.

Werkgroep Bedevaarten parochie “de Vier Evangelisten
Cisca van der Sluijs
Tel : 06-28327388

Cisca.vandersluijs@gmail.com