Verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers

Als onderdeel van het preventiebeleid sluit de Rooms-katholieke Kerk in Nederland met de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan bij een brede maatschappelijke tendens om goede waarborgen te geven voor de omgang met kinderen en jongeren, mensen in kwetsbare situaties, omgang met vertrouwelijke gegevens, met geld en/of met goederen. Onze Parochie de Vier Evangelisten onderschrijft dit belang.
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Wij zullen voor die vrijwilligers die in onze parochie werken met een of meerdere genoemde doelgroepen een VOG aanvragen. U hoeft zelf geen actie te ondernemen en er zijn voor u geen kosten aan verbonden.
In het voorjaar van 2016 wordt met u contact opgenomen door Ineke Brizee. De parochie vraagt de VOG daarna voor u aan.
Heeft u vragen over de VOG? Neem dan contact op met het centraal parochiesecretariaat (tel. 308 04 14 of cps@rkparochiedevierevangelisten.nl).

Namens de werkgroep vrijwilligersbeleid, Willem Brizee