Vastenactie 2016: Even minderen voor een ander, de Ander.

Op 10 februari 2016 begint de veertigdagentijd. Een moment van rust. Tijd om eens stil te staan bij wat wij kunnen betekenen voor mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. De vastentijd nodigt ons uit tot soberheid en delen met mensen die het minder hebben. Vasten gaat om soberheid, solidariteit en spiritualiteit. Geen soberheid zonder solidariteit dus!

Het thema van de campagne 2016 is: Water, bron van alle leven. Een vastenactie voor Oeganda. We gaan dan ook weer soepmaaltijden organiseren, die in een estafette – vorm in de hele parochie worden gehouden. Hier volgt een overzicht (zie ook de agenda):

Zaterdagmiddag 13 februari 2016 om 14.00 uur ( Emmaus )
Dinsdagavond 23 februari 2016 om 17.30 uur ( Maria van Eik en Duinen )
Zondag 28 februari 2016 om 11.30 uur ( Titus Brandsma )
Dinsdagavond 8 maart 2016 om 17.30 ( Maria van Eik en Duinen )
Maandagavond 14 maart 2016 om 17.30 uur ( Pastoor van Ars )

Vasten doe je niet voor jezelf, vasten doe je voor een ander, Zegt Augustinus. Solidariteit is ook altijd iets van jezelf geven, voegt emerituspaus Benedictus er aan toe. En daardoor doe je beide ten diepste voor de Ander, voor God.

Van 10 februari t/m 27 maart 2016 is de veertigdagentijd. Tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Dan kunt u uw tijd, geld en aandacht delen met iemand die uw steun kan gebruiken, of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij.

Namens MOV Paul Kuhlmann, diaken.