Een inspirerende Vormselviering

Muzikaliteit was een van de talenten, waarin we de Heilige Geest aanwezig voelden tijdens de mooie Vormselviering. Niet alleen door het koor Connection, dat onze zielen raakten, ook een aantal getalenteerde vormelingen droegen een belangrijk ‘steentje’ bij: Alex op piano, Julia, Else en Vivian op viool, Paula zong, begeleid door Timothy op piano. Luister naar de opnames via onderstaande hyperlinks.

De Vormheer was pater Dries van den Akker s.j.. In een inspirerende preek vertelde hij, dat je door de zalving bij het Vormsel de Heilige Geest ontvangt. Je wordt een beetje als Christus, wat letterlijk ‘de Gezalfde’ betekent.

‘En hoe herken je dat iemand een gezalfde is: een Christen? Het is toch helemaal niet mogelijk zoals Jezus in het Lucas Evangelie zegt: ‘Blinden te laten zien’. Nee, maar we moeten kijken naar wat we wel kunnen doen met de talenten, waarmee we zijn uitgerust. Ook is het van belang dat we juist het goede aan anderen doorgeven en hen willen behoeden voor de dingen, waar we zelf pijn aan hebben ervaren. En ieder van ons maakt een verschil en iedereen doet er toe: ‘Gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u is een lid van dat lichaam’ (1 Kor. 12)’

De Heilige Geest helpt ons om niet te vergeten het goede te doen! We hopen de gevormde jongeren nog vaak in onze geloofsgemeenschappen te ontmoeten!

Piano intermezzo

Intermezzo viool

Intermezzo zang