Week van gebed voor de eenheid – achtste dag

Gebed
Heer Jezus,
U hebt ons hart in vuur en vlam gezet en ons op weg gestuurd om aan onze broeders en zusters de blijde boodschap van het evangelie te vertellen. Help ons om in te zien dat alleen geloof, hoop en liefde leidt tot grotere eenheid. Amen.

Wij bidden
… dat onze eigen pijn ons niet tegenhoudt om andere mensen écht te zien, dat wij een helpende hand mogen reiken naar hulpbehoevenden;
… dat mensen vreugde aan het leven mogen ervaren.