Week van gebed voor de eenheid – zevende dag

Gebed
Heer Jezus,
u vroeg uw leerlingen om wakker te blijven en met u te bidden. Mogen wij de wereld veilige ruimtes bieden waar ontspanning en vrede te vinden is, zodat we – terwijl we met anderen bidden – u dieper mogen leren kennen. Amen.

Wij bidden
– voor een impuls voor ons eigen gebedsleven én dat van de kerk;
– voor goede relaties tussen christenen en moslims in ons land;
– dat we waardering hebben voor de gaven van de ander.