Week van gebed voor de eenheid – vijfde dag

Gebed
Goede God,
geef aan ieder van ons de geest van wijsheid en openbaring, zodat we met de ogen van onze harten de hoop mogen zien waar u ons toe geroepen hebt: één lichaam en één Geest, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van ons allen, die boven en door alles en allen is. Amen.

Wij bidden
– voor mensen in onze omgeving die in nood zijn: vluchtelingen, armen en mensen in geestelijke nood;
– voor een open houding naar andere mensen, zodat wij besef ontwikkelen voor elkaars noden.