Zondag 17 januari zong het gemengd koor in de viering van 10.00 uur. Na afloop van de viering was er een woordje voor de actie Kerkbalans, maar daarna nam Pastor Groenewegen nog even het woord. Leny Persoon en Phia Vermeulen zingen al 25 jaar in dit koor en bovendien ook nog heel vaak in rouw- en trouwdiensten. Daarom mocht pastor Groenewegen hen de Gregoriusmedaille uitreiken, voor 25 jaar trouwe zang. De medaille is ook en teken van dankbaarheid van de parochiegemeenschap.
In de zaal van de pastorie werden de dames uitgebreid bedankt voor hun trouwe dienst en gelukgewenst met de medaille.