Week van gebed voor de eenheid- derde dag

Gebed
Heer Jezus,
U hebt gebeden dat we allen één zouden zijn, wij bidden tot U voor de eenheid van christenen, in overeenstemming met uw wil. Mag uw heilige Geest ons helpen het lijden te ervaren waar verdeeldheid toe leidt, om onze zonden te zien en boven alles te leven vanuit de hoop die U ons geeft. Amen.

Wij bidden
– voor liefde en samenwerking tussen de kerken in onze woonplaats en voor de gemeenschap in Loosduinen/Den Haag Zuid-West;
– voor pioniers die nieuwe wegen inslaan om het evangelie te verspreiden.