Week van gebed voor de eenheid – tweede dag

Gebed
God van liefde,
wij zijn bereid om U te dienen. Vervul ons hart met uw aanwezigheid, zodat wij kunnen liefhebben zoals U ons heeft liefgehad en schenk ons eenheid zodat wij uw liefde kunnen delen. Dat vragen wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Wij bidden
– voor de mensen die wij vandaag tegenkomen, dat wij in hen een boodschapper van vreugde ontmoeten;
– voor de boodschappers van vreugde dichtbij en ver weg en wij vragen Uw hulp om hen te ondersteunen.