Kerstmis een feest van betekenis voor velen

Met Kerstmis werden alle  vieringen goed bezocht. Bij alle vieringen konden wij heel veel mensen welkom heten die het feest met ons wilden vieren.

Bij de viering met de kinderen kon er bijna iemand meer bij. De gedachtenis aan de geboorte van het Jezuskind  inspireerde de kinderen tot een opgewekt spel, met een serieus slot.
Pastor Groenewegen ging ons voor in de nachtmis en pater Lobo in de hoogmis van Kerstmis, geassisteerd door Diaken Kuhlmann.  Bij het geboortefeest werd ons vooral op het hart gedrukt dat er nog veel te doen is in de wereld, in ieder geval wanneer de feestdagen voorbij zijn.
Tweede kerstdag vierden wij met de hele parochie in de Pastoor van Ars kerk.

Aan het slot van de vieringen werd een boekje uitgereikt dat aan het begin van het jaar van Barmhartigheid de gelovigen een hart onder de riem steekt, om vooral de wereld in te gaan en de boodschap van Jezus handen en voeten te geven, aandacht, ontmoeting, vriendschap en troost voor mensen in onze omgeving.
Op eerste Kerstdag was er ook een brunch voor allen die deze dag niet zonder gezelschap wilden vieren. Een aantal vrijwilligers heeft beregen werk verzet om deze brunch tot een succes te maken.