Bericht van Mevrouw Laurier

Geregeld wordt gevraagd wanneer mevrouw Laurier weer naar Loosduinen komt. Op dit moment biedt geen enkel verpleeghuis in Loosduinen de zorg die Mevr. Laurier nodig heeft, of men komt op een lange wachtlijst terecht, maar dat biedt geen soelaas.

Mevrouw Laurier is na een jaar van vallen en opstaan begin september met spoed opgenomen in Verpleeghuis Sammersbrug. Na ca. 6 weken heeft de familie met het team (arts, therapeuten en verpleegkundigen) een gesprek gehad. Het team vertelde dat een indicatie voor langdurig verblijf met 24 uur verpleeghuiszorg noodzakelijk was. Per 1 december is dit definitief geworden. Omdat Sammersbrug deze zorg kan bieden, is besloten dat Mevrouw  Laurier in Sammersbrug blijft wonen.

De leden van het team in Sammersbrug doen er alles om het voor haar mogelijk te maken, de viering op dinsdag in Loosduinen zo af en toe te kunnen blijven bezoeken.