Vierde zondag van de advent

schilderijen voor de advent zoals parochianen die beleven‘Zodra Elizabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind van vreugde op in haar schoot en zij riep: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.’ Maria en Elizabeth voelden de aanwezigheid van God op bijzondere wijze. Zij voelden welke rol zij moesten spelen en waren bereid in dat Plan mee te werken. Vragen wij de Heer om onze ogen te openen en ons bereid te maken ook onze plaats in te nemen in de verkondiging van zijn Rijk.