Heilig jaar van de Barmhartigheid geopend

In Rome heeft Paus Franciscus het Heilig jaar van de Barmhartigheid geopend. Hij deed dat met een paar forse duwen tegen de Heilige Deur, waardoor deze open ging. Bij die gelegenheid herinnerde Paus Franciscus eraan dat het vijftig jaar geleden is dat het Vaticaans Concilie werd afgesloten (7 december 1965). Daarmee begon een periode van verandering en vernieuwing in de Katholieke kerk. Paus Franciscus roept ons op om de geest van het concilie niet te verwaarlozen, om onze verhouding met God en medemensen eens goed tegen het licht te houden. Hij roept ons op om open te staan voor de wereld en als een barmhartige Samaritaan anderen te helpen. Hij houdt ook zijn medebestuurders voor dat men minder streng moet zijn. Niet altijd de uiterst 201534201jaarvbarmhartigheidharde lijn volgen en alleen maar morele normen onderstrepen. Mensen moeten niet worden buitengesloten maar uitgenodigd om deel te nemen. Dat is barmhartigheid. Gelovigen kunnen vergiffenis van hun zonden verkrijgen als ze door de Heilige Deur de kerk binnen gaan en de werken van barmhartigheid beoefenen. Bedoeld zijn dan: het spijzigen van hongerigen het laven van dorstigen, het kleden van naakten, het herbergen van vreemdelingen, het bezoeken van zieken, het bezoeken van gevangenen, het begraven van de doden.

Miljoenen pelgrims zullen dit jaar naar Rome afreizen om ook door de Heilige Deur te gaan. Maar die verre reis is niet persé noodzakelijk. Op 13 december worden in verschillende kathedralen en basilieken Deuren van barmhartigheid geopend. In heel Nederland op 21 plaatsen, in ons eigen bisdom in de Liduinabasiliek in Schiedam.
Op 8 december was er ook in onze parochie een viering rond de opening van het Heilig Jaar. Pastor Richard Lobo, Pastoor Cees Dernee en diaken Paul Kuhlman gingen voor.