Derde zondag van de advent

schilderijen voor de advent zoals parochianen die beleven‘Na mij komt iemand die sterker is dan ik. Ik ben niet waardig zijn schoenriem los te maken. Ik doop met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.’ verkondigde Johannes aan de oever van de Jordaan. De omwenteling in ons leven moet ons bereid maken vreugde en verdriet en onze overvloed te delen met anderen. Alleen dan wordt Jezus werkelijk levend in ons midden. Vragen wij de Heer om onze onmacht te breken en ons hart te openen voor de ander en voor Hem.