Tweede zondag van de advent

schilderijen voor de advent zoals parochianen die beleven‘Toen kwam het woord van God over Johannes  die in de woestijn verbleef. Hij begon op te treden in de Jordaanstreek en preekte een doopsel van bekering. (..) Een stem roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maak zijn paden recht.’
De oproep van Johannes om bekering is ook aan ons gericht. Wij willen ons voorbereiden op zijn komst. Vragen wij de Heer om ons waakzaam te houden en opdat wij ons zonder ophouden inzetten voor de komst van Zijn Rijk.