Adventstijd en Kerstmis in de Pastoor van Arskerk

Advent

In het weekend van 28 en 29 november 2015 start de advent. Iedere week zal er een kaars worden ontstoken aan de adventskrans. Op 31 oktober 2015 zijn een groep parochianen bijeen geweest om bij de evangelielezingen van de adventszondagen schilderijen te maken. Vanaf de eerste adventszondag krijgen deze schilderijen een plaats op het priesterkoor.
De werkgroep liturgie heeft ook openingsteksten samengesteld voor de adventszondagen; de tekst hiervan kunt u vinden op de balie van de Bergerie.
Op dinsdagavond 22 december 2015 aanvang 19.00 uur is er een boeteviering voorgegaan door diaken Paul Kuhlmann. Zoals we allen weten start op 8 december 2015 het jaar van de Barmhartigheid en de boeteviering zal dan ook een Dienst van Barmhartigheid worden. Mensen die willen biechten kunnen dat, want Pater Richard Lobo is ook aanwezig.

Kerstmis

Op 24 december 2015 om 10.00 uur is er een Kerstmis in Tabitha. We volgen de liturgie van de Eerste Kerstdag.
Op 24 december 2015 aanvang 19.00 uur is er een gezinsmis. Deze wordt geleid door diaken Jos van Adrichem. Een werkgroep is al weken bezig met de voorbereiding. Iedereen is hierbij van harte welkom.
Op 24 december 2015 aanvang 22.00 uur: de Nachtmis. Muziek en Zang wordt verzorgd door Connection. Connection is ook zeer intensief betrokken bij de voorbereiding van de Liturgie. Pater Richard Lobo draagt de Heilige Mis op. Connection begint om ongeveer 21.45 uur met het zingen van kerstliederen.
Op 25 december 2015 aanvang 10.30 uur wordt de Hoogmis opgedragen door Pastoor van Waasdijk. Het koor Phoenix verzorgt de zang. Ongeveer om 10.15 uur start Phoenix met Kerstliederen.
Tot onze spijt is de Pastoor van Ars Kerk op Eerste Kerstdag ’s-middags niet geopend vanwege het gebrek aan vrijwilligers.
Op 26 december 10.30 is er een gezamenlijke Heilige Mis voor de gehele Parochie. De Heilige Mis wordt in concelebratie opgedragen door Pastoor Dernee en Pater Richard Lobo. Ons Parochie Koor van de Ars verzorgt de zang. We zoeken nog vrijwilligers voor de koffie en de thee.
Op 27 december 2015 Feest van de Heilige Familie. Pastoor Dernee draagt de Heilige Mis op.
Op 31 december 2015 aanvang 10.00 uur is in Tabitha de eindejaarsviering; op het einde wordt het Te Deum gezongen.
Op woensdag 23 december 2015 is er ‘s-morgens geen Heilige Mis. Dat geldt ook voor dinsdagavond 29 december en voor woensdagochtend 30 december 2015.
Voor u allen een Zalig Kerstmis en een voorspoedig en gezond 2016.

De pastoraatgroep Pastoor van Ars