Doordeweekse Heilige Missen in de Pastoor van Arskerk vervallen

De doordeweekse Heilige Missen in de Pastoor van Arskerk komen te vervallen per 20 december 2015.

In 2009 werd gestart met de voorbereidende fusiegesprekken om te komen tot één parochie in Den Haag Zuid. Een belangrijk punt van bespreking was het terugbrengen van het aantal doordeweekse diensten. Het toenmalig parochiebestuur van de Pastoor van Ars was direct betrokken bij de besprekingen. In de drie andere geloofsgemeenschappen heeft dit proces van versobering zich reeds jaren geleden voorgedaan, ook daar was toen veel emotie. Echter nu is men het gewend. Dat bij de Pastoor van Arskerk zich deze versobering niet heeft voorgedaan komt doordat de Blauwe Zusters iedere dag de Heilige Mis moesten bijwonen. Echter nu de Blauwe Zusters zijn verhuisd, is er geen enkele reden meer om de uitzonderingspositie te handhaven.

Vanaf 20 december 2015 komen dan ook de dinsdagavond, de woensdagochtend en de vrijdagochtend Heilige Missen te vervallen. Op een bepaald moment zal de Heilige Mis, die nu wordt opgedragen in Tabitha, worden gehouden in de Pastoor van Arskerk.
Mensen die door de week de Heilige Mis willen bijwonen kunnen op dinsdag terecht in Maria van Eik en Duinen, op woensdag in de Emmauskerk en op vrijdag in de Titus Brandsmakerk (zie de Vieringenpagina).
Ten opzichte van de besluitvorming in 2009 is voor wat betreft de Pastoor van Arskerk de zaterdagavond gered. Het is een zure appel waar we doorheen moeten, maar de nieuwe praktijk is onvermijdelijk.