Allerheiligen, Allerzielen

Foto van de bijeenkomst in de Jozefkapel November startte weer met de viering van Allerheiligen. De dag waarop aan alle gelovigen  benadrukt wordt dat ze deel uitmaken van een grote gemeenschap van levende en overledenen. Op Allerzielen herdachten we de lieve  mensen die  gestorven zijn en in onze gedachten voortleven.

201530695allerzielenIn de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk was een viering voor alle mensen die in het afgelopen jaar een dierbare hebben begraven op het Sint Joseph kerkhof. Daarna trokken wij gezamenlijk in processie naar het kerkhof. Dat werd stemmig verlicht met fakkels en vuurkorven. Er waren noveenkaarsen voor op het graf van de dierbare. Pastor Lobo en diaken Van Adrichem hebben op verzoek van families de graven gezegend en er gebeden.