Vastenactie 2016: Water, bron van alle leven. Een vastenactie voor Oeganda.

Op 10 februari 2016 begint de veertigdagentijd. Een moment van rust. Tijd om eens stil te staan bij wat wij kunnen betekenen voor mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. De vastentijd nodigt ons uit tot soberheid en delen met mensen die het minder hebben.

Vasten kan een goede oefening zijn voor jezelf, maar het kan ook een goede manier zijn om je solidariteit met je medemensen en met de schepping gestalte te geven. Iedereen kan vervolgens het feitelijke vasten op zijn of haar eigen manier invullen.

Voor Jezus horen vasten, aalmoezen geven en bidden onlosmakelijk bij elkaar. In de bergrede geeft Hij aan dat het er uiteindelijk niet om gaat door de mensen geroemd te worden, maar om je te tonen aan de Vader: die in het verborgene is en die in het verborgene ziet.

Vasten gaat om soberheid, solidariteit en spiritualiteit. Geen soberheid zonder solidariteit dus!

Het thema van de campagne 2016 is: Water, bron van alle leven. Een vastenactie voor Oeganda.

Het campagneproject 2016 is in het noordoosten in het district Katakwi in de Teso-regio. Het is een gebied met een bewogen geschiedenis. De mensen hebben in het recente verleden zwaar te lijden gehad onder de terreur van het leger van de Heer en van de rooftochten van een inheemse nomadenstam, de Karomojong.

De mensen in Katakwi zijn afhankelijk van de landbouw voor hun voedselvoorziening maar de opbrengsten van het land zijn laag. Dat heeft een aantal oorzaken. De boeren hebben ossen en ploegen nodig om de grond te kunnen bewerken. En juist daar is een groot gebrek aan.

Onze projectpartner Socadido helpt de mensen in Katakwi op verschillende manieren. De mensen worden gestimuleerd om in actie te komen voor betere leefomstandigheden. Er worden informatiecentra ingericht en de boeren krijgen onderricht in landbouw- en irrigatietechnieken. Ze worden op weg geholpen met bijvoorbeeld ossen, zaden, een ploeg en andere materialen. Uit ervaring weet Socadido dat deze aanpak werkt, veel mensen waarmee Socadido werkt, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien. Waar ze vroeger misschien een maaltijd per dag hadden, hebben de meeste families in deze gebieden nu twee of drie maaltijden per dag en kunnen ze bijvoorbeeld hun huizen verbeteren en investeren in kippen, geiten en koeien.

Dit is het project wat vanuit de Vastenactie wordt voorgesteld. Als MOV-groepen hebben wij besloten ook dit project te kiezen

In de nieuwsbrieven van de locaties kunt u begin volgend jaar lezen over de organisatie van de soepmaaltijden, die in een estafette – vorm in de hele parochie worden gehouden.

Vasten doe je niet voor jezelf, vasten doe je voor een ander, Zegt Augustinus. Solidariteit is ook altijd iets van jezelf geven, voegt emerituspaus Benedictus er aan toe. En daardoor doe je beide ten diepste voor de Ander, voor God.

Van 10 februari t/m 27 maart 2016 is de veertigdagentijd. Tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Dan kunt u uw tijd, geld en aandacht delen met iemand die uw steun kan gebruiken, of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij.

Namens MOV Paul Kuhlmann, diaken.