Drie bruiloftsgasten

Dit  is de tijd van de drie bruiloftsgasten, Sint Michaël, Sint Maarten en Sint Nicolaas. Zij markeren de overgang naar de koude winter. Als wij het feest van Michaël vieren 29 september, is er nog niets aan de hand, de warmte van de zomer voelen we nog in ons hele lijf. Dat geldt niet voor beide andere, zij komen in de kou. Toch vullen zij ons ook met warmte, zij het anders.
Sint Maarten komt bij de stadspoort en ziet een arme verschoppeling. Sint Maarten geeft hem wat hij bezit: zijn halve mantel, de andere helft was immers van de keizer van Rome.
Sint Nicolaas de bisschop van  Myra in Turkije, hielp enkele arme meisjes aan een bruidsschat, zodat zij in eer en deugd konden trouwen. Drie gouden appels aan de boom van naastenliefde.
Op het feest van Sint Maarten (11 november) lopen kinderen langs de deuren om ons aan de daad van Sint Maarten te herinneren, vragend,  zoals de bedelaar deed aan de stadspoort. En Sint Nicolaas komt zelf bij de mensen langs, zoals hij ook deed in zijn eigen plaats, toen hij nog leefde. Zo vervullen zij ons met warmte.
Het is een voorbeeld dat wij graag volgen, want de wereld om ons heen lijkt kil en koud. Op 22 november vieren wij het feest van Christus Koning, de dag van de charitas bij uitstek, de Koning die zich opwerpt als broeder en verdediger van armen en verdrukten, vluchtelingen, vreemdelingen in ons midden.

Almachtige God, met het voorbeeld van St Maarten en St Nicolaas voor ogen willen wij steeds meewerken aan een betere wereld, waarin het goed is om te leven, vandaag en tot in eeuwigheid. Wij vragen U onze ogen te openen voor de noden van anderen  zodat wij hen kunnen helpen.