Op zoek naar Bernadette

Wat zou Lourdes zijn, wat zouden wij weten, als we niets van en over Bernadette zouden weten. Daarom zijn wij vandaag de oude stad Lourdes in gegaan. We hebben de oude molen bezocht waar Bernadette gelukkige jaren beleefde. foto van de doopvont in de parochiekerk van LourdesEn het cachot, waar Bernadette gewoond heeft nadat haar vader zonder werk kwam en waar zij woonde ten tijde van de verschijningen. We waren ook nog even in haar geboortehuis en konden de parochiekerk bezoeken waar Bernadette is gedoopt.
Em. kardinaal Simonis schoof bij ons aan bij de avonddis. Eén lid van de voorbereidingsgroep van de jongerenbedevaart volgend seizoen, verkocht de kardinaal nog wat loten. Tja en toen was het tijd voor de lichtprocessie. Heel veel pelgrims, ik denk meer dan vijfduizend, liepen met ons mee. Een indrukwekkend geheel, het rozenkrans gebed in acht talen… Dat was de vierde dag.

Foto’s van deze dag.