Gezamenlijke viering in Pastoor van Ars groot succes!

Vele gelovigen hadden de weg naar de Pastoor van Arskerk gevonden; ons kerkje was gevuld met ongeveer 380 gelovigen en dan kan je spreken van een volle kerk.

Het kerkkoor van de Pastoor van Ars was versterkt met zangers en zangeressen van de overige drie geloofsgemeenschappen en hele mooie gezongen Heilige Mis was het resultaat.

In zijn preek behandelde pastoor Dernee verschillende thema’s: de opbrengst van de Kerkbalans 2015 tot nu toe (€ 185.000). Hij sprak van een mooi resultaat maar gaf ook aan dat we er nog lang niet zijn; er is nog veel geld nodig om een sluitende begroting te krijgen. 4 oktober was het ook de feestdag van de Heilige Franciscus; dus ook de dieren kregen de nodige aandacht. Het hoofdonderdeel van zijn preek betrof de Bisschoppensynode die van 4 tot 25 oktober 2015 wordt gehouden. Het evangelie van Marcus vormde daarbij een inspirerende basis.

Tijdens de Eucharistieviering was er ook een kindernevendienst waaraan ongeveer 15 kinderen deelnamen; als Pastoor van Arskerk werden we geholpen met begeleiders (m/v) uit de andere geloofsgemeenschappen.

Het gaf ons een goed gevoel dat het hele pastoraal team verzameld was op het priesterkoor; vier geloofsgemeenschappen: één parochie.

Doordat alle kosters van de Pastoor van Ars hun steentje bijdroegen konden alle mensen wegwijs worden gemaakt in onze, toch wel, gecompliceerde kerk.

Na de Eucharistieviering was er nog een rondleiding in onze kerk en Marcus was de gids. Vele mensen maakten na de Heilige Mis gebruik van onze aula; dronken Koffie en/of thee( met iets lekkers er bij) en velen kwamen in gesprek met elkaar.

We zijn als Pastoor van Ars geloofgemeenschap bijzonder verheugd dat wij deze dienst mochten organiseren en aan de vele positieve reacties was te merken dat velen e.e.a. op prijs hadden en hebben op gesteld.

De pastoraatgroep pastoor van Ars