4 oktober Franciscus

Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede
laat me liefde brengen waar haat heerst
laat me vergeving brengen waar beledigd werd
laat me eenheid brengen waar tweedracht is
laat me waarheid brengen waar mensen dwalen
laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt
laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt
laat me licht brengen waar het duister daalt
laat me vreugde brengen waar droefheid is.

En geef dat ik bij dit alles veeleer zoek te troosten, dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden, te beminnen dan bemind te worden.

Want het is door te geven dat men krijgt, door zichzelf te verliezen dat men vindt
door te vergeven dat men vergeven wordt en door te sterven dat men verrijst
tot eeuwig leven.
Amen