O Maria die daar staat

afbeelding van kinderen die een kaars aansteken O Maria, die daar staat,
gij zijt goed en ik ben kwaad:
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

O Maria, gij die weet
dat mijn herte u is besteed;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

O Maria, die mij ziet,
gij hebt alles, ik heb niet;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

O Maria, in uw schoot
ligt mijn hert, van deugden bloot;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

O Maria, overluid
spreek ik mijn beloften uit;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

O Maria, in den strijd
toont dat gij ons moeder zijt;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

Guido Gezelle