Bisschop ontvangt DVD ‘Geraakt door armoede’

Bij de start van de eerste vergadering van het seizoen overhandigde Wilbert van Erp, voorzitter van de Diocesane Caritas Instelling, een exemplaar van de DVD ‘Geraakt door armoede’ aan Mgr. J. van den Hende.

Met deze DVD kunnen parochies en caritasinstellingen hun inzet op het gebied van armoedebestrijding presenteren aan een breder publiek, binnen en buiten de kerk.

In de film van ruim 17 minuten spreekt mediapriester Roderick Vonhögen met vier kerkelijke vrijwilligers. Zij zetten zich met hart en ziel in voor mensen die leven in armoede. Ze laten ook zien dat iedereen in zijn directe omgeving een bijdrage kan leveren. “Diaconie is niet ingewikkeld en hoogdravend. Het gaat ook om een praatje maken, de verfkwast hanteren of de financiën op orde krijgen,” aldus Van Erp.

Alle parochiebesturen en parochiële caritasinstellingen in het bisdom Rotterdam hebben een exemplaar van de DVD gekregen met een aantal suggesties en gespreksvragen. In diverse geloofsgemeenschappen is zij reeds gebruikt bij een bijeenkomst met bezoekvrijwilligers of tijdens een diaconaal weekend. Exemplaren van de DVD ‘Geraakt door armoede’ zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt bij de DCI.