In India wordt het feest van Maria geboorte gevierd als een oogstfeest. Vooraf aan het feest houdt men een novene, waarbij iedere dag de kinderen optrekken met bloemen. Na het doen van hun gebed leggen zij de bloemen bij het beelafbeelding van het feest vanMaria geboorte in Indiad van Maria. De laatste dag, 8 september, komen na de kerk de families bij elkaar en houden maaltijd. Dan eten zij rijst met vegetarische gerechten en is het groot feest.

Maria geboorte is ook de dag waarop de Societas Verbum Dei is gesticht door Pater Jansen. Voor pater Richard Lobo is dat dan ook een dubbelfeest, maar wel met een weemoedig tintje. Het familiefeest ’thuis’ mist hij. Daar heeft hij wel een grote familie in Loosduinen voor teruggekregen. Anders, maar toch een warm thuis.

Gebed

Maria, In de morgenstond staat in het oosten de morgenster. Dat is de voorbode van de zon die straks zal opgaan. Zo zie ik U, Maria, als de ster die in de morgen de zon vooraf gaat, de Zon die Jezus is. Laat mij dagelijks gewekt worden door U tot een dag van gebed. Morgenster, Maria, bid voor ons.