Gezamenlijke Eucharistieviering in de Pastoor van Arskerk.

Op 1 januari 2012 werden vier parochies samengevoegd tot één parochie: Parochie de Vier Evangelisten. Binnen de parochie zijn er nog steeds vier kerken waar de eredienst wordt gehouden en er zijn ook vier geloofsgemeenschappen. De gelovigen van deze vier geloofsgemeenschappen komen maar weinig bij elkaar over de vloer. Eén keer per jaar laten we zien en voelen dat we één parochie zijn en dat doen we dan ook door middel van een gezamenlijke eucharistieviering in één van de vier kerken. Op die dag zijn de drie andere kerken op zondagochtend gesloten. Als pastoraatgroep van de Pastoor van Ars geloofsgemeenschap zijn we al een tijdje bezig met de voorbereiding voor de gezamenlijke viering op 4 oktober. Ons streven is er iets moois van te maken. Om een voorbeeld te noemen: ons van Ars kerkkoor is bezig met de selectie van gezangen, maar neemt ook het initiatief om leden van andere korenmee te laten doen. Dus géén vier kerkkoren tijdens de dienst, maar één kerkkoor waarvoor de koorleden van alle vier de geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd deel te nemen.

Pater Richard is verantwoordelijk voor de liturgie. Het pastoraal team zal in z’n volle omvang op het priesterkoor staan en op die manier wordt ook de eenheid gesymboliseerd. Onze beheercommissie is ook druk bezig met de voorbereiding; we verwachten heel wat mensen en na de viering willen toch veel mensen een kopje koffie of thee drinken en daar hoort ook iets lekkers bij.

De Pastoor van Arskerk is een karakteristiek kerkje en na de viering kunnen de mensen de kerk bezichtigen (eventueel zullen gidsen mensen rondleiden, want ons kerkje kent veel verrassingen en daar mogen alle parochianen wel eens kennis mee maken).

De Pastoor van Arskerk is zeer goed bereikbaar per openbaar vervoer; lijn 3 stopt om de hoek; halte Heliotrooplaan. Ook bus 26 (halte Beethovenplantsoen) stopt in de buurt, maar dan moet je wel nog 10 minuten lopen alvorens je de kerk bereikt. In de buurt van de Pastoor van Arskerk behoef je niet te betalen voor het parkeren; echter als het druk is (en dat wordt het op 4 oktober 2015) dan moet je weleens naar een plekje zoeken.

U bent allen van harte uitgenodigd de gezamenlijke viering in de Pastoor van Arskerk bij te wonen op 4 oktober aanvang 10.30 uur.

De Pastoraatgroep Pastoor van Ars

Meezingen?

Het parochiekoor van de Pastoor van Ars zal het voortouw nemen en wij vinden het heel fijn als leden van de aanwezige koren in de parochie zich daarbij willen aansluiten.

De gekozen mis is de Chrysostomusmis, een Nederlandse mis. Deze is redelijk gemakkelijk om bij aan te sluiten voor de overige koorleden. Naast de vaste gezangen zal het wekelijkse kerkboekje van Berne Heeswijk (De zondag vieren) worden gebruikt. De liederen die hierin staan en redelijk bruikbaar zijn, zullen worden gezongen. Dit zijn over het algemeen liederen uit de GVL. Dat is dan weer in overeenstemming met de gedachte dat de aanwezige parochianen van harte mee kunnen zingen. De partituur kunt u hier downloaden.

Om de samenzang enigszins vanuit het koor, aangevuld met koorleden vanuit de andere kerken, in goede banen te leiden nodigen wij jullie uit aan te sluiten bij dit gelegenheidskoor. Wij willen twee avonden gezamenlijk oefenen, zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren.

Deze data zijn op woensdag 23 september, om 20.00 uur en vrijdag 2 oktober om 20.00 uur in de Pastoor van Arskerk.