Laat de kinderen tot Mij komen

Zondag 6 september, bij de aanvang van het schooljaar vindt in Loosduinen de kinderzegen plaats. Dat is een mooie gebeurtenis in de week dat Pius X wordt herdacht (1 september).
201518062alieropAls kind vond hij het altijd oneerlijk dat de grote mensen te communie konden gaan, terwijl kinderen niet mochten deelnemen aan de tafel van de Heer. Toen hij dan ook tot paus Pius X was uitverkozen bepaalde hij dat kinderen hun Communie mochten doen, wanneer zij het voldoende konden begrijpen. Paus Pius X was arm als kind, moest kilometers lopen naar school, vaak zonder eten en heeft zich altijd ingezet voor de armen. (“Arm ben ik geboren, arm heb ik geleefd, arm wil ik sterven.”) Paus Franciscus lijkt wel een beetje op hem. Ook hij heeft oog voor de arme en probeert eenvoudig te leven.