201521295-2catherinakerk-brusselMaria, Moeder van de Heer,
U hebt ons steeds gewezen naar Jezus: “Doet maar, wat Hij u zeggen zal.” Uw oproep om te doen wat Hij ons zeggen zal, geldt voor alle generaties en dus ook voor ons. Het is de oproep waarmee U ons aan Christus hebt verbonden. Leer ons in het dagelijks leven steeds meer vertrouwd te worden met Hem die onze Redder is.
Uw oproep om niet alleen het woord van Jezus te beluisteren, maar het ook ten uitvoer te brengen is een uitdaging voor al onze dagen. Maria, U bent voor ons het voorbeeld van luisterbereidheid naar wat God wil. Op uw voorspraak bidden wij: Help ons vandaag en elke dag opnieuw ja te zeggen op wat Jezus ons te zeggen heeft. Maria, moeder van de kerk, bid voor ons.  Amen.

 

15 augustus: Maria ten Hemelopneming
22 augustus: Onbevlekt hart van Maria