Ziekenzalving en ziekenzegening in Tabitha

Vanaf 10.30 uur is iedereen van harte welkom; koffie en thee staat gereed.

Wij willen als Pastoor van Ars geloofgemeenschap bijzondere aandacht besteden aan de dag van de zieken d.m.v. van een gezamenlijke ziekenzalving en ziekenzegening.

De dienst vangt aan om 11.00 uur is in het woon- en zorgcentrum Tabitha. We hebben voor deze locatie gekozen omdat Tabitha zeer goed toegankelijk is voor rolstoelen, scootmobielen en rollators. De ruimte binnen Tabitha is ook bekend omdat daar iedere donderdag de Heilige Mis wordt opgedragen.

Het is een gezamenlijke ziekenzalving en ziekenzegening. De sacramentele toediening gebeurt door Pater Richard Lobo en de ziekenzegening geschiedt door ds. Hanny van der Stelt, Geestelijk Verzorger (v) van Tabitha. We hebben het tijdstip en de dag zodanig gekozen dat zoveel mogelijk mensen die plechtigheid kunnen bijwonen. Dus ook kinderen en kleinkinderen zijn van harte welkom. Mensen kunnen ook elkaar helpen; kijk eens in uw omgeving of u iemand behulpzaam kunt zijn die slecht ter been is (bijv. die aangewezen zijn op een rolstoel). Hulp aan uw medemens is ook een teken van barmhartigheid.

De ziekenzalving en ziekenzegening zijn oecumenisch en vormen het eerste gedeelte van de plechtigheid; de kern van het 2e gedeelte is een Heilige Mis, die wordt opgedragen door Pater Richard Lobo. De Pastoraatgroep van de PvA en de Geestelijke verzorging van Tabitha hebben gezamenlijk een programma samengesteld. De liederen en teksten zijn gekozen; er is een gelegenheidskoortje (iedereen kan zich daarbij aansluiten) en er is een organist.

Wilt u op zaterdag dan zouden wij het prima vinden indien u ons dat van te voren zou willen laten weten.

De Pastoraatgroep Pastoor van Ars.