Benoeming Nico Rongen als lid pastoraatsgroep

In maart 2015 gaf Walter Jillissen aan dat hij vanwege gezondheidsredenen zijn werkzaamheden voor de pastoraatgroep Pastoor van Ars moest staken. Ik ben toen benaderd om de plaats van Walter in te nemen en op 8 juli 2015 kreeg ik van de Bisschop van den Hende het bericht dat hij me had benoemd als lid tevens vicevoorzitter van de pastoraatgroep.

De geloofgemeenschap Pastoor van Ars boeit mij enorm; alles is kleinschalig, korte lijnen, veel dynamiek en ondanks de leeftijdsopbouw is er veel potentie.

Als lid van de pastoraatgroep ben je, gezamenlijk met je directe collega’,s de oren en ogen van de parochie, omdat je in directe verbinding staat met wat er in de omgeving speelt. Je bent, wederom gezamenlijk met je directe collega’s, het aanspreekpunt voor de geloofgemeenschap en je fungeert dan ook als “doorgeefluik”voor de parochie in haar totaliteit, en in het bijzonder voor het pastoraal team.

Het pastoraat in onze wijk (Waldeck/Kijkduin) is mijn belangrijkste prioriteit; te beginnen met het ziekenpastoraat. Vele zieken zijn aan bed gekluisterd of kunnen hun eigen woning zeer moeilijk verlaten; heel veel Rooms Katholieke zieken kijken ’s-Zondags naar de Heilige Mis; maar ze missen wel de Heilige Communie en het persoonlijk gesprek. Gezamenlijk met andere vrijwilligers zal ik er aan gaan werken dat we deze mensen het gevoel geven dat ze er bij horen en dat ze een deel uitmaken van onze geloofgemeenschap. Een 2e prioriteit is het jongerenpastoraat; op zondag zien we heel weinig jongeren in onze kerk (behalve als het koor connection de zang en liturgie verzorgt). Hoe kunnen we onze Kerk weer aantrekkelijk maken voor onze jongeren!??

Ik vind het niet erg een zware last te dragen, maar daarvoor is nodig dat mijn rug sterk blijft. Ik heb daarbij de hulp van de geloofgemeenschap hard nodig. Ik vraag de Heilige Geest mij de kracht en de inspiratie te geven om mijn werk ten dienste van onze geloofgemeenschap te kunnen verichten.

Nico Rongen

2015_07_08_Benoeming Nico Rongen