Diaconie, een Bijbels begrip, het betekent zorg hebben voor elkaar en niet alleen binnen de grenzen van je eigen wijkkerk of parochie. De mensen van de werkgroep Kerk & Samenleving willen er, vanuit zorg hebben voor elkaar, zijn voor onze medemensen. Er zijn waar nood is, maar ook gezellige dingen doen met en voor elkaar.
Onze samenleving vraagt veel aandacht, veraf en dichtbij, niet alleen binnen onze parochiegrenzen maar ook daar buiten. De nood is groot en soms heel dichtbij, zonder dat wij dat weten. Bij jou in de straat, misschien je buren, mensen die eenzaam zijn of ziek. Erger nog mensen die nauwelijks te eten hebben.

Wat kunnen wij vanuit Kerk & Samenleving doen? Meeleven met onze medemens, een luisterend oor zijn, een arm om iemand heen slaan, bijstaan met materiële hulp: het verstrekken van voedselpakketten en kleding.

Het plantje van de week is bestemd voor iemand die het moeilijk heeft of ziek is. Kerststukjes maken we tezamen met de jongeren uit onze parochie en brengen we rond naar nabestaanden en zieke parochianen. Met Palmpasen maken we fruitbakjes en bezorgen deze bij onze zieke en oudere parochianen. Tweede paasdag organiseren we een Paasbrunch; heel gezellig en ontspannend.
Iedere eerste dinsdag van de maand is er uitstelling van het Allerheiligste en hebben we om 12.00 uur een gezamenlijke maaltijd. De maandelijkse open praatmiddag, waar ieder kan zeggen wat hem of haar bezighoudt en daarna nog een gezamenlijk thema.
Om de maand hebben we op zondag een ontmoetingsmiddag met lunch. Iedereen is welkom. We doen dan spelletjes of praten gezellig met elkaar. Natuurlijk ontbreekt een hapje en een drankje hierbij niet.
Tot slot hebben we twee keer per jaar onze themaviering waarin we vanuit de lezingen van die zondag duidelijk willen maken wat ze voor ons betekenen en van waaruit wij werken.

Wij, de vrijwilligers van de werkgroep Kerk & Samenleving, hebben de overtuiging dat we als kerk aanwezig moeten zijn bij die mensen die onze hulp nodig hebben. Onze levenshouding is: delen en breken met elkaar. Samen zijn we de ledematen van God. Zo’n levensweg is niet a!tijd even makkelijk; het kost soms veel zorg en inspanning. Maar onze ervaring is dat het leven zinvol en goed is wanneer wij er mogen zijn voor de ander. Werken vanuit je hart brengt je op het spoor waar het in het leven om draait en mag je God ontmoeten zoals beschreven staat in de zaligsprekingen Matteüs 25.

Namens de werkgroep Kerk & Samenleving,
Gerda Bronsteijn