Martelaren van Gorcum

Vooraan in de sint Jan, tegen een van de pilaren, staat een beeld in een getordeerd gotisch torentje. Het is een beeld van Leonardus van Veghel.  Hij was een van de Martelaren van Gorcum, de heiligen die in ons bisdom bijzonder vereerd worden. Hun heiligdom ligt in Den Briel, al heel lang een bedevaartplaats en nog steeds. Op 11 juli gaat ons bisdom er weer naar toe voor gebed en contemplatie.
200527502martelarenvangorcumlinksIn de tuinzaal van de pastorie in Loosduinen hangen twee houtsnedes die voorheen deel uitmaakten van het altaar in de kapel van de zusters. Twee groepen monniken met het tabernakel in hun midden, waar zij de ogen op gericht hebben. Leonardus van Veghel in het linker deel, voorheen het dichtst bij het tabernakel. Zij gaven  niet op, zij gaven hun leven voor waar zij diep in geloofden.

Wij willen bidden dat wij ons, naar het voorbeeld van de Martelaren van Gorcum, inzetten voor het behoud van ons geloof en de verspreiding daarvan.