Zaterdag voor Pinksteren zijn we met de vormelingen naar de Vuurdoop geweest in de Kathedraal van Rotterdam, een waar spektakel !! Er was muziek, er was theater, er was spel, er was ook gebed en bezinning, maar natuurlijk was er VUUR.Voor meer informatie kijkt u op de website van het bisdom.

En vol van de Geest gaan we ook weer starten om een volgende groep voor te bereiden op het Sacrament van het Vormsel.
Op woensdagavond 17 juni zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden in de pastorie van de Titusbrandsmakerk, Kamperfoeliestraat 279, van 19:30 tot 21:00 uur met ouders en kinderen.
Op woensdagavond 24 juni zullen alleen de kinderen daar bij elkaar komen van 19:00 tot 20:30uur.
Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar engelinevdark@gmail.com.

Vriendelijke groet namens de werkgroep.