Triniteit, Sacramentsdag, H.Hart

201515201hhartGod scherpt Zijn wet op deze steen, die mijn bestaan geworden is.
Maar Jezus Christus geeft ons vis en wijn tot Zijn gedachtenis.

Heeft Een van Beiden Zich vergist? Wij zijn een duister fenomeen,
zolang niet in ons leven rijst het licht van den Heil’gen Geest.

Heilige Geest, kom in het vers, waarin Gij Drieën, Een voor Een,
hetzelfde zijt en ik alleen zingend van U de woorden ben.

Heilige Geest, vervul het vers zo gans, dat er geen vezel is,
die niet van Uw belevenis vibreert, als van de liefde vlees.

Moeder van Jezus is het vlees. Zuster van Christus is het vers.
Vader, die in de hemelen zijt, kome Uw koninkrijk.

Gerrit Achterberg