Pinksternoveen 22 mei

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de heilige Geest; het wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Noveengebed tot de heilige Geest:

Heilige Geest,
U Bron van het leven:
vanaf het begin hebt U bijzondere genadegaven
uitgedeeld aan gelovigen.
Kom in onze harten
en verleen ieder van ons de vruchten,
welke alleen diegene bezit die in U leeft.
Verlicht, zuiver en sterk ons,
zodat wij getuigen, dat Jezus leeft
en zonder ophouden werkt!
Achtste dag: De vrucht van de zachtmoedigheid

Heilige Geest,
U Geest van de zachtmoedigheid: ons geschonken!
U verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van de last van het verleden!
Bevrijd ons van onevenwichtigheid en tweedracht!
Heilige Geest, leer ons de ware zachtmoedigheid!