Pinksternoveen 19 mei

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de heilige Geest; het wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Noveengebed tot de heilige Geest:

Heilige Geest,

U Bron van het leven:
vanaf het begin hebt U bijzondere genadegaven
uitgedeeld aan gelovigen.
Kom in onze harten
en verleen ieder van ons de vruchten,
welke alleen diegene bezit die in U leeft.
Verlicht, zuiver en sterk ons,
zodat wij getuigen, dat Jezus leeft
en zonder ophouden werkt!

Vijfde dag: De vrucht van de vriendelijkheid

Heilige Geest,
U Geest van de vriendelijkheid: ons geschonken!
U verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van alle wrok tegen onze naasten!
Bevrijd ons van de blindheid
ten opzichte van de noden van onze medemensen!
Heilige Geest, leer ons de ware vriendelijkheid!