Bedevaart naar Den Briel

Op zaterdag 11 juli 2015 wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle gehouden. Voor het vijfde  achtereenvolgende jaar gaan wij onze eer betonen aan de Martelaren van Gorkum. Geheel Katholiek Den Haag kan zich hierbij aansluiten. We gaan per fiets en met de bus.

We herdenken dat 19 geestelijken in 1572 in Brielle werden gemarteld en opgehangen, omdat ze weigerden hun geloof in de eucharistie en trouw aan de paus af te zweren.  Een inspirerende bedevaart, voor de fietsers bovendien een sportieve uitdaging. De geestelijke leiding van de fietstocht is in handen van Vicaris A. van der Helm.

Programma in Brielle

11.00 uur Eucharistieviering in de Martelarenkerk met Bisschop J.H.J. van den Hende als hoofdcelebrant. Na de viering een lunchpauze met koffie aan een gemeenschappelijke eettafel naast de kerk.
Aansluitend biechtgelegenheid en rozenkransgebed terwijl de bisschop in een nabij gelegen tent de jongeren onderricht geeft.
14.00 uur Kruisweg in de Ommegang rond het Martelveld.
15.00 uur Vesperviering, processie en pelgrimszegen.
16.00 uur Verzamelen voor de terugtocht.

Vertrektijden en  Route
De bus vertrekt om 9.00 uur bij de Emmauskerk, hoek Maartensdijklaan/Fluitenbergstraat,
en haalt rond 9.15 uur de deelnemers op bij de St. Jacobuskerk in de Parkstraat.
Er gaat een geestelijk leider mee. Rond 17.30 uur verwachten we terug te zijn in Den Haag.

De fietsers verzamelen om 6.45 uur op het kerkplein van de H. Jacobuskerk in de Parkstraat
of naar keuze om 7.15 uur op het plein van  de Emmauskerk (Leyweg 930).
De route loopt via ’t Woudt en Schipluiden naar Maassluis waar we per veerboot oversteken naar het eiland Rozenburg. De terugweg loopt grotendeels via dezelfde route. Er gaat een bezemwagen mee. Onderweg worden enkele korte tussenstops ingepast met een versnapering. Toch blijft de tocht voor velen een uitdaging: zorg dus voor een degelijke voorbereiding en een goede fiets of e-bike.
Neem bij twijfel de bus.

Deelnamekosten
Voor mensen die de bus nemen, zijn de kosten € 20,-  of € 25,- als u een verzorgde lunch wilt.
Gelieve dit bedrag vóór vertrek over te maken op
rekening NL34INGB0000359278
t.n.v. R.K.Kerk-bestuur H.Jacobus de Meerdere, Den Haag,
onder vermelding van ‘Brielle bedevaart’.
Bij de fietsers wordt  € 2,-  opgehaald voor de aankoop van veerbootkaartjes.

Meer informatie?
Kees Nusteling 070-3063811 of Cisca van der Sluijs 070-329 49 27
na 20 Juni: Marion Boek 070 308 04 14.

Aanmelden: de volgende gegevens bij voorkeur e-mailen naar: nusteling@planet.nl of de antwoordstrook toesturen/afgeven aan de pastorie Willemstraat 60, 2514 HN Den Haag, of aan het Parochiebureau Leyweg 930, 2545 GV Den Haag

Ja, ik meld me aan om deel te nemen aan de CBC-bedevaart naar Brielle op 11 juli 2015

Per fiets*            Per bus*                Geen lunch*

Ik bestel  een verzorgde lunch: * € 5,- (volwassenen) * € 3,- (kinderen)

*Graag omcirkelen/aangeven wat van toepassing is
(Maak vooral duidelijk of u inschrijft  voor de bus of fietsbedevaart)

Naam: …………………………………………………………

Straat: ………………………………………………………….

Postcode en woonplaats:……………………………………….

Telefoon:………………………………………………..

Email:……………………………………………………