Inrichting van een Informatiepunt ‘sociale voorzieningen’ in onze parochie

Binnen onze parochie ontmoeten we met enige regelmaat parochianen en andere bezoekers van onze kerken die met vragen lopen over uitkeringen, toeslagen en andere ‘sociale voorzieningen’, of bijvoorbeeld over huurkwesties en juridische zaken. Hoewel we de vragen en problemen over het algemeen niet kunnen oplossen, doet ons geloof in Christus een appèl op ons om deze mensen niet in de kou te laten staan en te helpen de juiste weg te vinden in het bos van gemeentelijke en andere organisaties. Het verheugt mij u te kunnen mededelen dat een parochiaan, de heer Frits Claus, heeft aangeboden om binnen onze parochie invulling te geven aan een informatiepunt voor mensen met dergelijke vragen. Leer hier meer over op de pagina Informatiepunt Sociale Voorzieningen.