1 mei Sint Jozef

201431610kastje-bovenGod, die de wereld zo gemaakt hebt
dat arbeid van de mens daarin een onmisbare rol vervult
voor het bereiken van rechtvaardigheid,
geluk en vrede onder de mensen, geef dat wij,
met het voorbeeld van de Heilige Jozef voor ogen en onder zijn leiding,
ons werk nauwgezet en met toewijding uitvoeren
en zo onze bijdrage aan een rechtvaardige wereld kunnen leveren.
Door Christus onze Heer.
Amen!