26 april Roepingenzondag

201429358bath-kerkje-gilGod,
U hebt in alle tijden zorg willen dragen voor herders die Uw volk leiden. Ik bid u om priesters, die vervuld van Uw heilige Naam trouw aan de dienst van het altaar enthousiaste verkondigers van het Evangelie en ijverige bedienaren van de sacramenten zijn.
Ik bid u om diakens die uw blijde Boodschap van hoop en bemoediging van vrede en gerechtigheid in woord en daad verkondigen en Uw Koninkrijk van liefde dichterbij brengen.
Ik bid ook voor mijzelf en alle gelovigen om dienstbaar te zijn aan U en de mensen in navolging van Christus de Dienaar.
Dit alles vragen wij U op voorspraak van de patroonheilige van ons bisdom Laurentius, en van de Vier Evangelisten in wier geloof en liefde wij samenkomen, door Christus onze Heer. Amen