201430429olvhO Maria die daar staat

O Maria, die daar staat,
gij zijt goed en ik ben kwaad:
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, gij die weet
dat mijn herte u is besteed;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

 

o Maria, die mij ziet,
gij hebt alles, ik heb niet;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, in uw schoot
ligt mijn hert, van deugden bloot;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, overluid
spreek ik mijn beloften uit;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, in den strijd
toont dat gij ons moeder zijt;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

Guido Gezelle